Slide background

Təcrübəli müəllimlər

McTab Tədris Mərkəzində bütun sahələrdə keçirilən dərslər yüksək təcrübəli müəllimlər və təlimçilər tərəfindən aparılır. Bizdən dərs alın!


Video dərslər

McTab Tədris Mərkəzi bəzi fənlər üzrə həmçinin video dərsləri də təklif edir.


Kitabxana

McTab Tədris Mərkəzində müxtəlif növ kitab və dərsliklər əldə edib və ya istifadə etmək olar.


Online dərslər

McTab Tədris Mərkəzi bütün kurslar üçün Skype vasitəsi ilə online dərslər təklif edir.

Yay kursları

McTab Tədris Mərkəzi fəaliyyətə başladığı gündən misilsiz xidmət göstərmiş və rəğbət qazanmışdır. Hər gün inkişaf edən ölkəmizdə yaşayan insanların yüksək intelektə malik olmasının vacibliyini düşünərək çətin, məsuliyyətli, lakin olduqca şərəfli olan bu işi öz üzərimizə götürməyi borc bildik.

Məqsədimiz Azərbaycanımızın gələcəyi və inkişafı naminə gənc nəsilləri daha bilikli, düşüncəli və intellektual yetişməsi üçün yüksək kefiyyətli təlimlərlə təmin etməkdir. Üstünlüklərimiz və fərqimiz tədris sistemimizin hər kəsin bilik və bacarığını nəzərə alaraq müasir metodlarla həyata keçirilməsidir. Tez bir zamanda belə bir naliyyətlərin əldə edə bilməyimiz təhsildə yeniliklərə daha çox önəm verməyimizlə bağlıdır. Xidmətlərimizin əsasən birbaşa məktəbli və tələbələrlə bağlı olduğunu nəzərə alaraq onların vaxtlarının daha səmərəli, maraqlı və faydalı keçməsi üçün bir çox layihələr həyata keçiririk. Layihələrimiz gənclərimiz tərəfindən çox maraqla qarşılanır və bu gün də həvəslə iştirak edirlər.

Biz hər zaman “Əgər elm ümid ilə olsaydı, dünyadakı bütün insanlar alim olardı” şüarını rəhbər tutaraq, insanlara elmin öyrənməklə artdığını aşılamağa çalışırıq. Biz bu yolda ən yaxın və etibarlı bir bələdçi, məsələhətçi və köməkçi olduğumuzu hər zaman göstərmişik.