hr-touch
İnsan resurslarının İdarə edilməsi

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Modul 1. İşçi, İşəgötürən və Şirkət

İşçi olacaq şəxsin gözləntiləri
İşəgötürənin gözləntiləri
Şirkətin gözləntiləri

Modul 2. İşəqəbul qaydalarının əsasları

İşçiyə olan tələblər
Vəzifə kateqoriyaları
İşəqəbul prosesinin mərhələləri
Yekun müddəalar
Praktiki məşğələ

Modul 3. Müsahibəyəqədər prosesin mərhələləri

Vakant vəzifənin tələblərinin formalaşması
Vakant vəzifənin elan edilməsi (daxili və şirkətdənkənar)
İşəqəbul agentlikləri ilə əməkdaşlıq
CV-lərin yığılması və təhlili
Potensial namizədlərlə telefon müsahibəsi
Uğurlu namizədlərin yazılı testə dəvət olunması
Praktiki məşğələ

Modul 4. Müsahibə prosesinin mərhələləri

Müsahibə otağının hazırlanması
Müsahibəyə gələcək namizədlərin CV-ləri ilə tanışlıq
Müsahibə müddəti və müsahibə formatının müəyyənləşdirilməsi
Müsahibə sualları
Müsahibənin yekunlaşdırılması
Namizədin təhlili
Uğurlu namizədə iş təklifinin formalaşdırılması
Praktiki məşğələ

Modul 5. Müsahibə prosesi və onun görünməyən tərəfləri
Namizəd barədə ilk təəssüratın formalaşması
Müsahibəni aparan şəxslərin sayı namizədə təsir edən psixoloji faktor kimi
Namizədin cavablarının təhlili
Praktiki məşğələ

Modul 6. Müsahibə zamanı yolverilməz hallar

Müsahibə zamanı verilən səhv suallar
Müsahibənin uzun sürməsi və müsahibəyə kənardan müdaxilələr
Düzgün müsahibə üzrə tövsiyyələr
Təlimin yekunlaşdırılması

  Təlim detalları
  TəlimMüddət
  Effektiv danışıqlar1 gün - 6 saat
  Komanda qurma (Team building)1 gün - 4 saat
  Vaxtın idarəedilməsi (Time managment)1 gün - 6 saat
  Strateji menecment (Strategic managment)3 gün - 24 saat
  İnsan resurslarının idarə edilməsi və təşkili2 gün - 8 saat
  İşçilərin seçimi və yerləşdirilməsi (işə qəbul)2 gün - 10 saat
  İşçilərin təlimi və təkmilləşdirilməsi1 gün - 6 saat
  İşə qəbul və qanunvericilik2 gün - 8 saat
  Məzuniyyətlər və müavinətlər1 gün - 6 saat
  Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi – attestasiya1 gün - 8 saat
  Korporativ şəxsi satışlar2 gün - 12 saat
  Satış yönümlü əlaqə və profesionallıq1 gün - 6 saat