Photo_1
Photo_2
Tərcümə

Tərcümə xidmətləri

“GULF Tərcümə” şirkəti Sizə texniki, tibbi, hüquqi, maliyyə xarakterli mətnlər, rəsmi məktublar, prezentasiyalar, təlim materialları, mülki məcəllələr və bir çox səpgidə digər materialların tərcümə xidmətlərini təklif edir. Tərcümə əsl peşəkar tərcüməçilər tərəfindən yerinə yetirilir.